Patates, Mercimek, kuru soğan ve fasülye ihracatı izne bağlandı
patates mercimek kuru sogan ve fasulye ihracati izne baglandi 01

Patates, Mercimek, kuru soğan ve fasülye ihracatı izne bağlandı

Ticaret Bakanlığı, bazı tarım ve süt ürünlerini “ihracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğ” kapsamına alarak, ihracatının izne bağlandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, bazı tarım ve süt ürünlerini “ihracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğ” kapsamına alarak, ihracatının izne bağlandığını duyurdu.

Resmi Gazete’nin 25 Mart tarihli sayısında yayımlanan ihracı kayda bağlı mallar tebliğinde değişiklik yapan tebliğle, patates, kuru soğan, fasulye, kırmızı mercimek, tereyağı ile süt ve krema tebliğ ekinde yer alan ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.

Karar Resmi Gazete’de şu şekilde yayımlandı;

MADDE 1– 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 64 üncü, 65 inci, 66 ncı, 67 nci, 68 inci ve 69 uncu sıra olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“64- Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler): (GTP: 0402)
65- Tereyağı: (GTP: 0405.10)
66- Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri: (GTP: 0701.90)
67- Kuru soğan: (GTİP: 0703.10.19.00.11)
68- Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris): (GTİP: 0713.33.90.00.19)
69- Kırmızı mercimek (GTİP: 0713.40.00.00.13)”
MADDE 2– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak vatandaşlara duyurulmuş oldu.