06:32 Cumartesi / 30 Eylül 2023

İmanlı Nesil yetiştirmeye çalışırken dinden imandan olmak

İmanlı Nesil yetiştirmeye çalışırken dinden imandan olmak: Nuh Amca öğretisi
Aldatıcıların çoğaldığı, insanların Allah’ın dininden koparıldığı gençlerin ateizm ve deizm ‘e kaydığı şu günümüzde tehlikenin kaynağını uzakta aramamak gerekir. Çünkü tehlike çocukların daha ilkokul sıralarında zihin ve dimağlarının kirletildiğini gösteriliyor. Öyle ki Allah’ın peygamberini amcaya indiren bir zihniyet yetirilerek yaptığı işi basitleştirip eğlenceye alan yayınlar okul kütüphanelerinde çocuklara ödev olarak okutturuluyor.

İşte Mira Haber’e ulaştırılan, bir velimizin çocuğuna okuması için verilen kitaptan bazı bölümler:

Kral Şakir adlı çocuk dizisi adına yayınlanan Hayat Kısa Filler Uçuyor adlı kitapta Nuh peygambere “Amca” hitabı ile anılıyor. Bununla da kalınmayıp Yüce Allah’ın yeryüzünü helak etmesi ve Nuh a.s’ın her canlıdan birer tane alması alaycı bir tavırla ele alınıyor.


Allah Subhana ve Teala ayetlerinde peygamberler için kutsallığına binaen “aranızda herhangi birini çağırdığınız gibi Allah’ın peygamberini çağırmayın” buyuruyor. Çocuklar için hazırlandığı ileri sürülen kitapta ise Nuh a.s peygamber olarak değil “amca” hitabıyla ele alınıyor. Kitabın hiçbir bölümünde Nuh a.s peygamber olarak bir hitap yer almıyor. Adeta Nuh deniyor peygamber denilmiyor.

Andolsun ki, Nuh’u kavmine (peygamber olarak) yolladık. Demişti ki: “Ey kavmim! Allah’a ibadet/kulluk edin. Sizin O’ndan başka (ibadeti hak eden) bir ilahınız yoktur. Şüphesiz ki ben, sizler için o büyük günün azabından korkmaktayım.” (7/A’râf 59)

Yüce Allah’ın insanları korkması, Allah’tan sakınması, dinine girmesi için gönderdiği ve bizzat Nuh peygamberin kendisinin korktuğu, Nuh a.s oğlu ve eşi dahil can pazarı yaşandığı bu dehşet verici olay ilgili kitapta çocuklarımıza alaya alınarak Nuh Peygamber’den amca olarak bahsedilerek şöyle veriliyor:
“ Nuh amca canlıların nesli tükenmesin diye felaket başlamadan her canlıdan birer çifti doldurmuş, bizim böyle bir vazifemiz yok ekmeğimizin peşindeyiz . Birer sucuklu, bir karışık pizza, bir ekstra ekstra büyük hamburger…”

Peygamberlere amca demek onları sıradanlaştırmak doğru mu?

Yüce Allah Nuh a.s’ın kavmini tam da bu yüzden helak etmişti. Yüce Allah’ın indirdiği kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Nuh a.s’ın helake uğrayan kavminin de ona normal sıradan bir insan muamelesi yaptığını görüyoruz. Hud Suresi 27. ayete kafirlerin Nuh a.s’ı hafife alarak ona: Kavminin kafir olan seçkin kimseleri dediler ki: “Biz seni, ancak kendimiz gibi (sıradan) bir insan olarak görmekteyiz.” (Hud 27)

Nuh A.s’ın misyonunu hafife almak yeni bir şey değil. Helak olan kafirler de aynı tavrı göstererek onunla alay etmişlerdi. Ayette şöyle buyrulmaktadır:
“(Allah’ın emri üzere) gemiyi yapıyordu. Kavminin seçkinleri ona her uğradığında onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: “Şayet bizimle alay ederseniz, alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay ederiz.” (11/Hûd 38)

Yüce Allah bu olayın hafife veya alaya alınmasını değil kendisinden ibret alınmasını istemektedir. Şöyle buyurmaktadır: “Nuh Kavmi peygamberleri yalanlayınca, onları (tufanda) boğduk ve onları insanlar için (ibret alınacak) bir ayet kıldık. Biz, zalimler için can yakıcı bir azap hazırladık.” (25/Furkân 37)

Andolsun ki Nuh’u kavmine gönderdik. İçlerinde elli yıl eksik olarak bin yıl yaşadı. Onlar zalimlik yapmaya devam ederken tufan onları yakalayıverdi. Onu ve gemi ahalisini kurtardık. Ve o (gemiyi), âlemlere (ibret alınacak) bir ayet kıldık. (29/Ankebût 14-15)

Onlardan önce Nuh Kavmi, sonra da (Nebi’ye karşı düşmanlıkla bir araya gelmiş) gruplar yalanladı. Her ümmet, resûllerini yakalayıp (hapsetmek ya da öldürmek) istedi. Batıl (uğruna veya batıl yöntemlerle) mücadele edip, hakkın ayağını kaydırmak istediler. Onları (azapla) yakalayıverdim. Nasılmış benim cezalandırmam? (40/Mü’min (Gafir) 5)

Andolsun ki biz, onu (ibret alınması gereken) bir ayet olarak bıraktık. Var mı öğüt alan? Nasılmış benim azabım ve uyarım? (54/Kamer 15-16)

Nuh aleyhisselamın helaka uğrayan kavmi gibi Nuh peygamberi normal bir insan olarak görüp ona amca diye hitap etmek, muhafazakar velilerimizin tepkisini çekti. Mira Habere ilgili yayının resimlerini gönderen velimiz: “İbretlik tufan olayının hafife alınması ve bu kitabın çocuklara okul kütüphanelerde sunulmasını bir veli olarak kınıyorum. Peygamberimizden amca diye bahsedilmesinden rahatsız olmayıp bu gibi yayınları okul kütüphanelerinde çocukların önüne koymak da gerçekten bu konudaki denetimin ne kadar zayıf olduğunu ortaya koyuyor.“

Çocuklarımıza peygamberlere ve kutsallara saygı aşılanması gerekirken Nuh kavminin benzeri bir tavırla tiye alınmasını kınıyoruz. Ve hatırlatıyoruz ki, “Nuh amca” deyip peygamber demeyen, çocuklarımıza kutsallarımızı yanlış tanıtarak saptırmaya vesile olan bu nevi yayın sahipleri, helak olan Nuh kavminin aynı şekliyle davranış sergilediler. Nuh (A.S)’ın onlar için dediğini biz de tekrar ediyoruz

Nuh demişti ki: “Muhakkak ki onlar çok kimseyi saptırdılar. (Rabbim sen) O zalimlerin sapıklıklarından başka bir şeyini arttırma. Onlar hataları/günahları nedeniyle (tufanda) boğuldular. (Ahiretteyse) ateşe sokuldular ve kendileri için Allah’ın dışında yardımcı bulamadılar. Nuh demişti ki: “Rabbim! Yeryüzünde yurt edinen tek bir kâfir dahi bırakma. “Şayet onları bırakırsan, kullarını saptırır ve facir kâfirden başka (çocuk) doğurmazlar.” “Rabbim! Beni, anne babamı, evime mümin olarak gireni, mümin erkek ve mümin kadınları bağışla. Zalimlerin yalnızca helakini arttır.” (71/Nûh 24-28)

Yetkilileri göreve çağırıyor Müslüman kardeşlerimize bu konuda duyarlı olmalarını peygamberlerini savunmalarını nasihatinde bulunuyoruz. Nitekim değil peygamberler Kur’an hafızı sahabe hakkında göbekli diye alay eden, tiye alan kişiler hakkında inen bu ayet bile korkmaya yeter.

“Özür dilemeyiniz! Muhakkak ki imanlarınızdan sonra kâfir oldunuz. Sizden bir grubu bağışlasak bile, suçlu günahkârlar olmaları nedeniyle bir diğer gruba azap edeceğiz.” (Tevbe Suresi 66. Ayet)

Bir Cevap Yazın

GÜNÜN EN ÇOK OKUNANLARI

TÜM ZAMANLAR EN ÇOK OKUNANLAR

DİĞER GELİŞMELER