16:21 Perşembe / 18 Nisan 2024 | 9 Şevval 1445

1 milyar insan güvenli elektriği olmayan sağlık tesislerine mecbur bırakıldı

Dünya genelinde yaklaşık 1 milyara yakın insan, güvenilir elektriğe sahip olmayan tesislerinden hizmet alıyor. Güney Asya ve Sahra Altı Afrika ülkelerinde her 10 sağlık tesisinden 1'inde elektriğe erişim bulunmuyor.

Dünya Sağlıklı Örgütü (DSÖ), Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), ve Herkes için ürdürülebilir Enerji (SEforALL) platformunun, “Sağlığa Enerji Vermek: Sağlık Tesislerinde Erişimini Hızlandırmak” başlığıyla yayımladığı ortak rapora göre, dünyanın nüfusunun yaklaşık 8'de 1'i (1 milyar), güvenilir elektriği bulunmayan sağlık merkezlerinde tedavi görüyor.

Elektriğe erişim, bebeklerin doğumu, kalp krizi gibi durumlar ve hayat kurtaran aşılar gibi durumlarda kaliteli sağlık hizmeti sunulması açısından büyük önem taşıyor.

Güvenilir elektrik olamadan evrensel sağlık güvencesine de ulaşmanın mümkün olmayacağı biliniyor.

SÖMÜRÜLEN TOPRAKLARDAKİ ELEKTRİK ADALETSİZLİĞİ

Güney Asya ve Sahra Altı Afrika ülkelerinde her 10 sağlık tesisinden 1'inde elektriğe erişim bulunmazken, Sahra Altı Afrika'daki sağlık merkezlerinin yarısına yakını güvenli elektriğe erişim sağlayamıyor.

Son yıllarda bu alanda bazı gelişmeler yaşansa da dünya genelinde hala yaklaşık 1 milyar insan, güvenli elektriğe sahip olmayan ya da hiç elektrik erişimi bulunmayan sağlık tesislerinde hizmet alıyor. Bu hizmete erişemeyen kişi sayısı, , , Pakistan ve Almanya'nın nüfuslarının toplamına yakın olarak hesaplanıyor.

Ülkeler içerisinde elektriğe erişimde de eşitsizlikler yaşanırken, kırsal alanlardaki sağlık merkezlerinin elektriğe erişim oranı, şehirlerdekilere oranla daha düşük oluyor. Bu tür eşitsizlikleri saptamak, en acil ihtiyaç duyulan yerleri belirlemek ve harekete geçmek açısından büyük önem taşıyor.

Merkezi olmayan sürdürülebilir enerji çözümleri, solar fotovoltaik sistemleri gibi daha ucuz ve temiz olmakla birlikte merkezi şebekenin gelmesini beklemeye de gerek duymuyor.

GÜVENİLİR, TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİYE YATIRIM

Güvenli elektrikle ilgili kolaylıkla bulunacak çözümlerin, halk sağlığı üzerinde büyük etkisinin olacağı belirtiliyor.

, sağlık sistemi ve tesisleri daha fazla etkilemeye devam ederken, bu şartlara dayanıklı sağlık tesisleri inşa etmenin önemine de vurgu yapılıyor.

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ , İklim Değişikliği ve Sağlık Direktörü Maria Neira, sağlık tesislerinde elektriğe erişimin yaşam ile ölüm arasında fark oluşturabileceğini kaydetti.

Neira, “Sağlık tesisleri için güvenilir, temiz ve sürdürülebilir enerjiye yatırım yapmak, sadece pandemiye hazırlık için değil evrensel sağlık güvencesine ulaşmak ve iklim direnci ile uyumu için de ç gereklidir.” ifadelerini kullandı.