09:04 Cumartesi / 24 Şubat 2024 | 14 Şaban 1445

Netanyahu’nun bahsettiği ‘Yeşaya kehaneti’ ne ifade ediyor?

Filistin işgalini sürdüren İşgalci İsrail’in Devlet Başkanı Netanyahu tarafından gündeme getirilen Yeşaya ya da diğer bir ifade ile İşaya Kehaneti nedir merak konusu oldu.

netanyahu-nun-bahsettigi-yesaya-kehaneti-ne-ifade-ediyor-02

Yahudilerin kutsal olarak kabul ettiği Tevrat’ı da içerisinde barındıran Tanah’ın bir bölümü olarak bilinen Peygamberler kitabı, Yeşaya hakkında bilgiler vermektedir. Yeşaya aynı şekilde kehanetleriyle de bilinmektedir.

Peki, Yeşaya kehanetleri nedir? İşte, Netenyahu’nun bahsettiği Yeşaya kehaneti hakkında ayrıntılı bilgiler..

netanyahu-nun-bahsettigi-yesaya-kehaneti-ne-ifade-ediyor-01

Yeşaya Kehanetleri, Netenyahu’nun açıklamaları sonrası merak uyandırdı. Yeşaya, İbranice’de “Rab kurtarır” anlamına gelmektedir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber İşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Kudüs’de yaşadı.

Yeşaya, Yahudiliğin kutsal metinlerinden olan, Tevrat’ı da içerisinde barındıran Tanah’ın Peygamberler bölümünde yer alan 8 kitaptan birisidir. 

M.Ö. VIII. yüzyılda Kudüs’te yaşayan İşaya peygamberin uyarılarını ve kehanetlerini içermektedir. İşaya bu kitapta, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemden ve Hz. Davut’un soyundan gelecek olan kurtarıcı kraldan (mesih) da söz etmektedir.

netanyahu-nun-bahsettigi-yesaya-kehaneti-ne-ifade-ediyor-03

Yeşaya kehaneti şu maddeleri içerir; 60 Yeruşalim’in Görkemli Geleceği!

1. “Kalk, parla; Çünkü Işığın geliyor, RAB’bin yüceliği üzerine doğuyor.

2. Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor; Oysa RAB senin üzerine doğacak, yüceliği üzerinde görünecek.

3. Uluslar senin Işığına, Krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.

4.“Başını kaldır da çevrene bir bak, Hepsi toplanmış sana geliyor. Oğulların uzaktan geliyor, Kızların kucakta taşınıyor.

5. Bunu görünce yüzün parlayacak, Yüreğin heyecandan hızlı hızlı çarpacak; Çünkü denizin zenginlikleri senin olacak, ulusların serveti sana akacak.

6. “Deve sürüleri, Midyan’ın ve Efa’nın deve yavruları Senin topraklarını dolduracak. Bütün Saba halkı geliyor, Altın ve günnük getiriyor, RAB’in erdemlerini ilan ediyorlar.

7. Kedar’ın bütün sürüleri sana gelecek, Nevayot’un koçları senin buyruğunda olacak, Sunağımın üzerinde kabul edilen sunular olarak sunulacak. Böylece görkemli tapınağımı daha görkemli kılacağım.

8. “Nedir bunlar, bulut gibi, Yuvalarına yaklaşan güvercinler gibi süzülüp gelenler?

9. Bana umut bağlayan kıyı halklarının, Ticaret gemileri öncülüğünde Senin çocuklarını altınlarıyla, gümüşleriyle birlikte Tanrın RAB’in adı için, İsrail’in Kutsalı için uzaktan getiren gemileridir bunlar. RAB seni görkemli kıldı.

10. “Yabancılar senin surlarını onaracak, Kralları sana hizmet edecek. Öfkelendiğimde seni cezalandırdıysam da, kabul ettiğimde sana merhamet göstereceğim.

11. Kapıların hep açık duracak, Ulusların serveti ve zafer alayları ardında yürütülen yenik krallar gece gündüz açık kalan bu kapılardan girsin diye.

12. Çünkü sana kulluk etmeyen ulus ya da krallık yok olacak, evet, o uluslar tam bir yıkıma uğrayacak.

13. “Lübnan’ın görkemi olan çam, köknar ve selvi ağaçları, tapınağımı süslemek için hep birlikte sana taşınacak. Ayak bastığım yeri görkemli kılacağım.

14. Seni ezenlerin çocukları Gelip önünde eğilecekler; seni hor görenlerin hepsi, ‘RAB’inin kenti, İsrail’in Kutsalı’nın Siyon’u’ Diyerek ayaklarına kapanacaklar.

15. “Kimsenin uğramadığı, terk edilmiş, nefret edilen bir yer olduğun halde seni sonsuz bir övünç kaynağı, bütün kuşakların sevinci kılacağım.

16. Uluslar ve krallıklar bir anne gibi seni emzirecekler. O zaman bileceksin ki, seni kurtaran RAB, seni fidyeyle kurtaran, Yakup’un güçlüsü benim.

17. Sana tunç yerine altın, demir yerine gümüş, ağaç yerine tunç, taş yerine demir getireceğim. Barışı yöneticin, doğruluğu önderin yapacağım.

18. Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına Kurtuluş, kapılarına övgü adını vereceksin.

19. “Gündüz ışığın güneş olmayacak artık, ay da aydınlatmayacak seni; çünkü RAB sonsuz ışığın, Tanrın görkemin olacak.

20. Artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek, çünkü RAB sonsuz ışığın olacak, sona erecek yas günlerin.

21. Halkının hepsi doğru kişiler olacak; el emeğim, görkemimi göstermek için diktiğim fidan, ülkeyi sonsuza dek mülk edinecek.

22. En küçük ailen bini bulacak, Sayıca en az olanı koca bir ulus olacak. Ben RAB, zamanı gelince bunu hızlandıracağım.”

Yeşaya peygamber, hem Hristiyan camiası hem de Yahudiler için önemlidir. 70’e yakın bilinen Yahudi peygamber var, İsrail’in ikinci büyük kralı Davut Aleyhisselâm. Onun oğlu Süleyman Aleyhisselâm üçüncü büyük Kralı. Bu peygamberleri biz de kabul ediyoruz. Netanyahu onları söylemiyor, hiçbirini değil, Yeşaya’yı söylüyor.

Bunun sebebi Hristiyan dünyası için Yeşaya çok önemli olmasıdır.

Yahudi dünyası için ise önemi şu, çok kehanetleri vardır, Tevrat’ta yer alır. Özetle der ki, bir büyük İsrail devleti kurulacak, bu büyük devlet kurulmadan İsrail ulusu çileler çekecek.

Sonra bu devlet kurulacak ve bütün dünyaya ışık olacak. Kehanetin Yahudi dünyası için özü bu. Bu İsrail devleti çok güçlü, büyük, ışık saçan bir devlet olacak.

Netanyahu burada Hristiyan dünyasının da dikkatini çekmeye çalışıyor ve sempatisini toplamaya çalışıyor. Hristiyanların 4 İncil’inde de Yeşaya, en az 4-5 kere bahsedilir. Çünkü Yeşaya uzun uzun hem İsrail devleti için kehanette bulunurken, hem de Mesihi tarif etmiştir;

Demiş ki bir gün Mesih gelecek, şöyle yapacak. Onun tarifindeki Mesih, Yahudileri, Yahudi devletini yücelteceğini söylüyor.

Hristiyan dünyasının sempatisini çekmesinin sebebi ise, İncillerde o kadar bahsedilir; ‘Kudüs’e Yeşaya peygamberin dediği gibi Mesih merkep sırtında girecek.

Kaynak: Mira Haber

DİĞER GELİŞMELER