hollanda da cami kapilari ibadet saatlerinde 9216000 1261 o

Teşrik tekbirleri ne zaman söylenir, hükmü nedir?

TEŞRİK TEKBÎRİ nedir? 

Arefe günü yani Kurban bayramından önceki gün, sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar olan yirmi üç vakit, her farz namazdan sonra getirilen tekbîrdir.

“Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil-hamd”.

Şafiilere göre: ”Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallahu vallahu ekber Allahu ekber ve lillahi’l-hamd” 

Hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek kadın herkesin, cemaat ile kılsın ya da yalnız kılsın, yirmi üç vakit farz namazda veya bu bayramdaki farzlardan birini, yine bu bayram günlerinden birinde kaza edince, selam verir vermez ‘Allahumme entesselam ve minke selam tebarekte ya zel celali vel ikram’ demeden önce bir kere tekbir-i teşrik okuması hanefilere göre (sünnetle farz arası önemdedir) vacibdir.

4df96908d92fec02ab13d4a7f224ce22

Cenaze namazından sonra okunmaz. Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa, cemaat terk etmez. Erkekler yüksek sesle okuyabilir. Kadınlar yavaş söyler. (Halebî, M. Zihni Efendi)

Teşrik tekbîri, Hanefî’de tehlil (La ilahe illallah)’dan evvel iki ve tehlilden sonra yine iki tekbir ile bir hamdele (lillahil-hamd)den ibarettir. Şafiî’de tehlilden evvel üç tekbir okunur. (M. Zihni Efendi)

Bunu yapmak Şafii’de kuvvetli sünnettir.

Kaynak: islamiokul.com

Bir Cevap Yazın