17:50 Cumartesi / 2 Aralık 2023 | 18 Cemaziyelevvel 1445

Pentagon Raporunda PKK/YPG’nin Araplarla İlişkisine Dair Detaylar

​​​​​​​ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliğinin Irak ve Suriye’de IŞİD’a yönelik operasyonlara ilişkin raporunda, PKK/YPG’nin Arapları paravan sivil ve askeri yapılarda yönetime katmadığı ortaya konuldu.

ABD Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’de IŞİD’a yönelik operasyonlara ilişkin bir rapor yayımladı.

Ocak-mart aylarına ilişkin değerlendirme raporunda PKK/YPG’ye ilişkin çarpıcı bilgilere yer verildi.

Buna göre PKK/YPG, Suriye’nin kuzeydoğusunda Arapları paravan sivil ve askeri yapılarda yönetime katmıyor.

Raporda PKK/YPG’nin Arapların yoğun yaşadığı bölgelerde bile güç paylaşımında isteksiz davrandığına vurgu yapıldı.

Etnik rekabet, yoksulluk ve güvenlik sorunlarının da Arap toplumunun PKK/YPG’ye desteğini olumsuz etkilediği belirtildi.

PKK/YPG’nin zorla gençleri askere alma girişiminin Araplar arasında ters teptiğine de dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, Araplarla PKK/YPG’nin ilişkisine dair ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ile Savunma İstihbarat Ajansının birbiriyle çeliştiği ifade edildi.