17:03 Perşembe / 18 Nisan 2024 | 9 Şevval 1445

Türkmenistan Halk Maslahatı’ kuruldu

Türkmenistan'da halkın yüksek temsil organı “” kuruldu.

Türkmenistan'ın başkent Aşkabat'taki Maslahat Sarayı'nda Ulusal Konsey üyeleri ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.
'un başkanlık ği toplantıda, yasal teklifleri inceleme ve onaylama gibi geniş yetkilere sahip Türkmenistan Halk Maslahatının kurulmasına ilişkin düzenleme .
Gurbanguli Berdimuhamedov'a “Türkmen Halkının Milli Lideri” unvanı verildi
Türkmenistan Devlet Başkanı 'un imzaladığı kararnameyle Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı olarak Gurbanguli Berdimuhamedov atandı. Gurbanguli Berdimuhamedov'a “Türkmen Halkının Milli Lideri” unvanı verildi.
Türkmenistan Halk Maslahatının toplanması için üye tam sayıının üçte ikisinin hazır bulunması gerekecek. Türkmenistan Halk Maslahatı, Başkan tarafından veya gerektiğinde üye tam sayısının üçte birinin önerisiyle yılda en az bir kez toplanacak.
Geniş yetkilere sahip
Türkmenistan Halk Maslahatının yetkileri arasında, Anayasa'ya uygun ı kabul etmek, bunlarda değişiklik veya bunlara eklemeler yapmak için teklifleri incelemek ve onaylamak, ülkenin iç ve dış politikasının ana yönlerini ve siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma programlarını belirlemek, Türkmenistan Devlet Başkanı'nın yıllık konuşmasını dinlemek, ve konularını değerlendirmek, Türkmenistan yasalarının öngördüğü diğer yetkileri kullanmak yer alıyor.
Türkmenistan Halk Maslahatını kurmak ve ülkenin yeniden tek meclisli parlamento sistemine geçmesiyle ilgili teklif, 11 Aralık 2022'de Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından yapılmıştı.