18:04 Perşembe / 18 Nisan 2024 | 9 Şevval 1445

Taliban yasak getirdi: İşte İslam’da Kravat takmanın hükmü

'ın Davet ve Rehberlik Dairesi Başkanı, şeriatın kravatı ortadan kaldırmayı emrettiğini söyledi

Taliban'ın Davet ve Rehberlik Dairesi Başkanı Muhammed Haşim Şehit Vror, “Sabah akşam televizyonlarda kravat taktıklarını görüyorum. Bazen hastanelere ya da diğer işyerlerine gittiğimde, bakıyorum, Afgan doktor ya da mühendis kravat takıyor” diyerek yasaklama işareti verdi:

İslam'da kravatın tarihi bellidir. Kravat nedir? Haçtır. Haç da böyle gözükür. Şeriatta kırıp atılması ve ortadan kaldırılması emredilir. Haç, paganların simgesidir. Haç, 'nın şehit edilmesinin simgesidir. Derler ki, (yatay işaret parmağının üzerine dikey işaret parmağını koyarak) İsa da böyle asılmıştır.

Davet ve Rehberlik Dairesi, Taliban tarafından ‘yönetimin dinsel politikalarını belirlemek ve buna göre Afganları uygun İslami davranışa yönlendirmekle' görevlendirildi.

Peki Taliban'ın tepkisine neden olan kravat nereden çıktı işte cevabı:

Kravatın Kökeni

1635'de, 30 Yıl Savaşları sürerken Fransız Kralı XIII. Louis için savaşan yaklaşık 160 bin lejyoner ve şövalye bulunmaktaydı.

İçlerinden bir grup askerin kıyafeti bir ayrıntı nedeniyle diğerlerinden farklı idi. Bunlar, Hırvat askerleriydi ve onları diğerlerinden farklı kılan boyunlarına bağladıkları kravatlardı.

XIV Luis'in hükümdarlık sürdüğü 1650'li yıllarda, Hırvat boyun bağı 'da daha da önemlisi askeri aksesuarlara hayran olan Fransız üyelerince kabul görmüştür.

Kravat aslında ne anlama geliyor?

Kravatın kelime anlamı “a la croate” Hırvat tarzı demektir. Fransız dilinde hala var olan bir kelime olarak yani “la cravate” şeklinde girmiştir.

Türkler kravat ile ne zaman tanıştı?

Osmanlılarda ilk kravat takan padişah, Sultan Abdülmecid (1839-1861) olmuştur. Batılılaşma hareketiyle gelişen Osmanlı-, özellikle Fransa ve ilişkileri sonucu kravatı benimsemiştir.

Kravatın padişah tarafından takılması, yüksek sivil memurların, devletin ileri gelenlerinin kravat kullanmalarına yol açmıştır. Birinci Savaşı sonunda devlet memurlarının hemen hemen hepsi kravat takmaya başlamışlardır.

Cumhuriyetin ilanı ve kılık kıyafet devriminin etkisiyle önce kentlerde, ardından kasabalarda yaygınlaşan kravat kullanımı yaygınlaşmıştır.

Ancak geçmişte ve günümüzde alimlerin birçoğu kravatı İslam dini dışında kafirlere benzeme unsuru olarak görmüş ve bu konuda çeşitli fetvalar yayınlamışlardır. Peki İslam'ın bununla ilgili hükmü nedir?

ın kıyafetlerinin kafirlerinkine benzemesinin hükmü

Bugün Müslümanların kafirlerin kılık kıyafetlerinde benzerlik göstermesi yaygın bir hal almıştır. Kravat takmak, sakalları kısaltıp bıyıkları uzatmak bunlardan yalnızca bir kaçıdır…

Oysa kıyafet, insanın kimlik ve kişiliğini ilk etapta belirleyen, iman ve ibadetini tamamlayan bir simgedir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)- Hazret-i Ali -(r.a)'tan rivayetle:

Rahiplerin elbiseleri gibi, gayrimüslimlere mahsus elbiseler giymekten sakının. Kim onların şekillerine bürünür ve onlara benzemek isterse, benden değildir.” buyurmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2)

bin Amr (r.a) anlatır:

Peygamber Efendimiz (s.a.v), üzerimde rengi sapsarı bir elbise gördü ve:

“-Onu at! Çünkü o, renk ve şekil itibariyle kâfirlerin elbisesidir!” buyurdu. (Müslim, Libas, 27)

Yine Peygamber Efendimiz, “Müslüman oldum!” diyene:

“-Kâfirlik alâmeti olan saçını kes ve sünnet ol!” buyurmuştur. (Ebû Dâvud, Taharet, 129/356)

Dünya genelinde yaygınlaşan kravatı Taliban'dan önce İran yönetimi de ‘İslami olmadığı ve haçı simgelediğini' vaaz ettiğinden, İran'da kravat takılmasını yasaklamıştır.

Kısacası Sünni veya Şii din adamlarının hiçbir şekilde onay vermediği kravat maalesef İslam dünyasında revaç bulan kıyafetler arasında yer almaya devam etmektedir. Ahir zamandaki alim ve hocaların seslerini çıkarmaması da bu hükmü geçersiz kılmaz.

Kaynak: Mira Haber