00:53 Cuma / 23 Şubat 2024 | 13 Şaban 1445

Arap rejimleri katliama ‘dur’ diyebilecek güçte değil mi?

Kelimeler yeterli değildir. BM kararları yeterli değil. Resmi kınamalar yeterli değil. Ufacık bir yardım yeterli değil. Bunların hepsi ama hepsi boş ve anlamsızdır.

Filistin halkı, İsrail’in ayrım gözetmeksizin onları öldürdüğü, yerlerinden ettiği, kasaba ve şehirlerini yok ettiği bir soykırımla karşı karşıyayken , Arap devletleri asla anlamlı bir şekilde hareket etmiyor…

Filistin Yönetimi de dahil olmak üzere Arap dünyasının İsrail devletiyle diplomatik ve ekonomik bağlarını kesin bir şekilde kesmesinin zamanı geldi!

Devletler, tasarımları gereği, ahlaki taleplere değil, yalnızca kişisel çıkarlara yanıt verir…  Burada İsrail ile ilişkileri derhal kesmenin neden Arap devletlerinin çıkarına olduğuna bakalım;

İki ana nedenden ötürü, Arap rejimleri şu anda kişisel çıkarlarını statükoya bağlı olarak görüyor. İsrail yerleşimci-sömürgeci projesini sürdürüyor ve Arap devletleri Filistin davasını görmezden geliyor. 

Her şeyden önce İsrail’in nükleer güç olması da dahil olmak üzere askeri gücünden korkuyorlar. İsrail ve batılı müttefikleri Arap ordularını yok edebileceğinden, Arap devletleri İsrail’le çatışmanın kendi çıkarlarına uygun olduğuna inanmıyor. 

İkincisi, bu rejimler Batılı güçlerle karşı karşıya gelmek istemiyor. Hepsi İsrail’in Batı’nın emperyal ileri karakolu olduğunu anlıyor ve Amerikan gücüne karşı çıkamayacaklarını hesapladıkları için bu sınırlar içinde çalışmaya karar verdiler, bu da ekonomik faydalar sağlıyor.  

Gerçekte, bu yaklaşımdan elde edilen ekonomik faydalar büyük ölçüde siyasi ve ekonomik elitlerden oluşan bir azınlığın elinde toplanmıştır.

Bazıları orta sınıflara sızabilir ancak genel olarak bölge halklarının çoğunluğu bu düzenlemeden zaten faydalanmıyor ve haklı olarak yönetici elitleri yozlaşmış olarak görüyor. 2011 Arap ayaklanmalarının sebebi de bu idi. 

Başkaldırış

arap-rejimleri-katliama-dur-diyebilecek-gucte-degil-mi-02

Her ne kadar Arap rejimleri, tutuklama, işkence, öldürme, sansür ve topyekun gözetim dahil olmak üzere devlet şiddeti yoluyla ayaklanmaları yenmeyi ve iktidarlarını korumayı başarmış olsalar da, devrimci ruh yenilgiye uğramadı. Kaçınılmaz olarak yeniden yükselecek ve bu rejimlerin çöküşünü talep edecektir.

Siyasi ve ekonomik elitler bunu, tıpkı 2010’larda olduğu gibi, “güvenlik önlemleri” yoluyla çözebilecekleri yönetilebilir bir sorun olarak görse de, kısa vadeli sonuçları uzun vadeli istikrarla karıştırdılar…

Zenginliği haysiyetle, gerçek özgürlükle ve egemenlikle karıştırdılar..  

Bölgedeki insanlar, Filistin mücadelesini kendi kötü durumlarının ve onur ve özgürlük arzularının bir yansıması olarak görmeleri de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle ezici bir çoğunlukla Filistin’i destekliyor.

Az kaynağa sahip ve resmi bir devleti olmayan Filistin halkının, ABD ve İsrail’in tüm askeri gücüne karşı durduğunu görmek onları cesaretlendiriyor. 

Bu tür düşünceler hızla kendilerini temsil ettiğini iddia eden rejimlere yöneliyor. Mısır ve Ürdün rejimlerinin Gazze’deki Filistinlilerin acılarını hafifletmek için neden harekete geçmediğini merak ediyorlar.

Suudi Arabistan’ın neden ABD’ye İsrail’in savaşına verdiği desteği durdurması yönünde baskı yapmak için petrol tedarikinin gücünü kullanmadığını soruyorlar.

Bu rejimler, halklarının, tabandan gelen talepler doğrultusunda bu tür soruları kolektif olarak ifade etmelerini engelleyebilecek olsa da, bu sorular insanların kalplerinde ve akıllarında kalıyor ve Arap dünyasındaki topluluklarda tartışılıyor.

Tarihe bir dipnot

arap-rejimleri-katliama-dur-diyebilecek-gucte-degil-mi-01

Tarihte doldurulmayı bekleyen özel bir yer var; Gerçek liderlerin ortaya çıkıp Filistin’in kurtuluş meşalesini ele geçirmesi için. 

Arap devletlerinin mevcut yaklaşımı onları tarihe birer dipnot olarak bırakacak..

Onların sözleri ve eylemleri yalnızca ABD imparatorluğunun emperyalist taleplerine karşı çıkma konusundaki yetersizliklerinin bir ifadesidir. Ana metne girebilmek için düşüncelerini kökten değiştirmeleri ve İsrail ile ABD emperyal gücüne karşı daha cesur bir tavır almaları gerekiyor.

Bu mutlaka ABD ya da İsrail ile savaş anlamına gelmiyor. Ekonomik ve politik baskı çok etkili bir şekilde, belki de şimdi her zamankinden daha fazla işe yarayacaktır.

Arap devletleri önemli bir ekonomik güce sahip ve bu yol uzun ve zorlu olsa da, bu yola tek başlarına çıkmayacaklar. Bahreyn ve Bolivya daha şimdiden İsrail’le resmi ilişkilerini keserken, Şili ve Kolombiya da büyükelçilerini geri çekti. Pek çok başka ülke de ABD ve İsrail üzerindeki siyasi ve ekonomik baskıyı artırmaya yönelik bu yaklaşımı destekleyecektir. 

Küresel bir uluslar koalisyonu, kolektif, açık ve doğrudan ABD emperyal gücüne, onu bölgeden uzaklaştırma hedefiyle karşı koyarlarsa güçlü bir güç haline gelecektir. Aynı şekilde İsrail’i de yerleşimci-sömürgeci projesinden vazgeçmeye itecektir.

Böyle bir adım atıldığı takdirde Arap devletleri tarihin dipnotlarında bir satır olmaktan çıkıp yepyeni bir kitap yazmaya geçecektir.

Dünyadaki insanların, özellikle Küresel Güney’de, aynı zamanda Kuzey Amerika ve Avrupa’da, giderek Avrupa-Amerikan emperyalizminden bıkmalarıyla birlikte, koşullar zaten mevcut. 

Arap dünyasındaki liderler adım atmaya ve gerçek sömürgecilikten kurtulma vaadini yerine getirmeye hazır mı? Halk hazır…

Onların sadece yollarına çıkmayacak, Filistin halkının kurtuluş mücadelesine yardım edecek seçilmiş liderlerine ihtiyaçları var. Artık an geldi ve bu, tüm Arap devletlerinin İsrail’le bağlarını koparmasıyla başlayabilir.

Kaynak: Mira Haber

DİĞER GELİŞMELER